Spelinspektionen: Det är ”inte möjligt” att fastställa effekterna av insättningsgränsen.

Den svenska tillsynsmyndigheten Spelinspektionen sade att det inte är ”möjligt” att fastställa effekterna av landets kontroversiella tillfälliga tak för insättningar, men tillade att ett enda tak som tillämpas på alla licenstagare skulle vara en bättre ”långsiktig lösning” än ett tak på operatörsnivå.

Åtgärderna – som inte bara innefattar ett tak för månatliga insättningar på 5 000 kronor (403 pund/ 480 euro/ 527 dollar) för nätcasino utan även en gräns på 100 kronor för bonusar och vissa tidsgränser för inloggning, bland andra regler – infördes i juli 2020. Ursprungligen var de bara tänkta att gälla till slutet av året, men de förlängdes upprepade gånger innan de slutligen upphävdes i november 2021.

När åtgärderna upphävdes uppmanade regeringen Spelinspektionen att utvärdera deras framgång. Vid den tidpunkten planerade regeringen att återinföra taket, men skrotade till slut dessa planer.

Tillsynsmyndigheten sade att den tittade på åtgärdernas framgång genom ett antal glasögon. Den undersökte hur spelvanor förändrades, om andelen problemspelare förändrades, om spelrelaterade skulder blev vanligare, graden av aktörernas efterlevnad av reglerna, kanaliseringsgraden, allmänhetens uppfattning om reglerna och om åtgärderna omfattade de spelformer som utgjorde den högsta risken.

Organet rådfrågade ett antal grupper, däribland Kronofogdemyndigheten, Konsumentverket och Folkhälsomyndigheten, samt operatörsorganen Sper och BOS och lotterimonopolet Svenska Spel. Den undersökte också uppgifter från Skatteverket och H2 Gambling Capital samt egna uppgifter från licensinnehavare och tittade på danska uppgifter för att undersöka ett liknande land som inte infört denna typ av åtgärder.

Den konstaterade dock att det trots de tillgängliga uppgifterna fortfarande var svårt att definitivt säga att vissa händelser orsakades av de tillfälliga åtgärderna, på grund av det stora antalet betydande händelser som pågick vid samma tidpunkt och avsaknaden av en verklig kontrollgrupp.

Med tanke på den korta tiden mellan lanseringen av den svenska marknaden, själva pandemin och införandet av reglerna, sade Spelinspektionen att det inte var ”möjligt att särskilja effekterna” av bestämmelserna.

Regulatorn sade att problemspelandet tycktes vara ”relativt oförändrat” under pandemin, men att det kan ha ökat ”i vissa grupper”. Den tillade att skadefrekvensen fortsatte att vara högre för nätcasinospelare.

När det gäller efterlevnaden av reglerna sade Spelinspektionen att den ”i vissa avseenden var bra”, men att vissa operatörer som erbjöd både vadhållning och onlinespel hittade ett sätt att ”kringgå” taket, vilket domstolar senare fastställde var lagligt.

Myndigheten konstaterade dock i sin utvärdering att vissa vadhållningsprodukter också kan vara ”högriskprodukter”, och hävdade därför att vadhållning också bör omfattas av ett framtida insättningstak.

Inga överträdelser av övriga regler upptäcktes av Spelinspektionen.

Spelinspektionen tillade att taket visserligen kan ha erbjudit en punkt för ”eftertanke” för spelare som uppnådde det, men menade att taket var tillräckligt högt för att en spelare skulle kunna spela på ”ett ohållbart sätt” utan att nå det.

Som ett resultat av detta sade man att licensinnehavarna måste fortsätta att göra sina egna bedömningar.

Tillsynsmyndigheten noterade också att gränserna endast gällde per operatör, vilket innebar att en spelare kunde sätta in upp till 5 000 kronor hos ett antal olika operatörer, vilket möjliggjorde en mycket stor spelaktivitet.

”Vi anser att en långsiktig lösning för att stärka konsumentskyddet kan vara en

insättningsgräns som skulle gälla för alla licenstagare”, sade tillsynsmyndigheten, även om den tillade att det skulle finnas problem förknippade med detta som skulle ”kräva ytterligare utredning”.

När det gäller bonusgränserna sade Spelinspektionen att ”bonuserbjudanden tenderar att locka människor i utsatta grupper att spela för mer än vad de tänkt sig”, och därför är ”strängare bonusbestämmelser relevanta i händelse av en liknande kris”.

När det gäller reglernas effekt på kanalisering sade tillsynsmyndigheten att det fanns en liten ökning av licensierat spelande mellan 2020 och 2021, men att det var ”svårt att säga om graden av kanalisering har påverkats av den tillfälliga regleringen”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.